Selskaper

Oversikt over selskaper og fakturainformasjon

Solo Bolig AS
820 142 152
Helst EHF, alternativt:
solobolig@soloeiendom.no

Kongegata 20A AS
824 701 652
Helst EHF, alternativt: kongegata20@soloeiendom.no

 

Brannvaktsgate 1 AS
924 701 552
Helst EHF, alternativt:
brannvaktsgate1@soloeiendom.no

Solo Minilager AS
916 771 002
Helst EHF, alternativt:
faktura@solominilager.no

Romberggata 2 AS
822 763 812
Helst EHF, alternativt: romberggata2@soloeiendom.no

Solo Eiendom AS
923 487 891
Helst EHF, alternativt:
faktura@soloeiendom.no