Virksomheten i konsernet er først og fremst tilknyttet utleie, samt kjøp, salg og utvikling av bolig- og næringseiendom. Utleieboliger utgjør en betydelig del av verdiene i konsernet.