Solo Eiendom utvikler eiendom sentralt i Larvik

Nyt tilværelsen i ferieparadiset Larvik ønsker å oppleve de flotte friluftsområdene. Her er du en liten busstur unna Politihøyskolen i Stavern og Vestfoldbanen med hyppige avganger mot Oslo.

Vår portefølje

154


Utleieboliger

15


Næringslokaler

150


Boder

75


Parkering & garasjer

14081


M2 eiendom

Solo Eiendom AS

Solo Eiendom er et konsern i vekst med virksomheter innenfor utleie, samt kjøp, salg og utvikling av bolig- og næringseiendom. I dag består konsernet av 16 selskaper og datterselskaper som til sammen eier og forvalter 92 leiligheter, 150 boder, 20 parkeringsplasser og 4500m2 næringseiendom.

Eiendomsporteføljen har i dag en markedsverdi på MNOK 165. Budsjetterte leieinntekter for 2022 er MNOK 12.

Solo Utleiebolig AS

Solo Utleiebolig er et profesjonelt boligutleieselskap. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av bolig innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Sentralt for vår satsing er profesjonell drift, tilstedeværelse og oppfølging. Selskapet eier og forvalter 92 leiligheter sentralt i Larvik.

Solo Utvikling AS

Solo Utvikling driver primært med oppkjøp og renovering av fast eiendom i Vestfold. Selskapet har opparbeidet seg bred kunnskap på modernisering med fokus på kundenes krav, praktiske løsninger, materialvalg og trender. Selskapet er alltid på jakt etter eiendom som er moden for oppgradering. Selskapet har som mål å renovere 10 boliger av høy kvalitet i 2021.

Solo Næring AS

Solo Næring er et profesjonelt utleieselskap for næring. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av næring innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Solo Minilager AS

Vi tilbyr størrelser helt fra 1,25m2 til større lagerområder. Dersom du skulle ha behov for stor plass kan du ta kontakt. Våre lager har lokasjon i Larvik, Vestfold.

Solo & Partners AS

Solo & Partners AS er et deleid selskap, 50% eid av Solo Eiendom AS og 50% av partnere. Selskapet driver primært med utleie og utvikling av eiendom i Larvik. Solo Utleiebolig AS forvalter eiendommene til Solo & Partners AS.

Mølen Eiendom AS

Mølen Eiendom AS er et deleid selskap, 50% eid av Solo Eiendom AS og 50% av partnere. Selskapet driver primært med utleie og utvikling av eiendom i Larvik. Solo Utleiebolig AS forvalter eiendommene til Mølen Eiendom AS.