Solo Eiendom

Solo Eiendom er et investeringselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom. I dag består konsernet Solo Eiendom AS av 15 selskaper og datterselskaper som til sammen eier og forvalter 80 leiligheter, 150 boder, 20 parkeringsplasser og 3000m2 næringseiendom.

Selskapets eiendomsportefølje har i dag en markedsverdi på MNOK 120 med en belåningsgrad på 63%. Budsjetterte leieinntekter for 2021 er MNOK 9

Solo Utleiebolig AS

Solo Utleiebolig er et profesjonelt boligutleieselskap. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av bolig innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Sentralt for vår satsing er profesjonell drift, tilstedeværelse og oppfølging. Selskapet eier og forvalter 80 leiligheter sentralt i Larvik.

Solo Utvikling AS

Solo Utvikling driver primært med oppkjøp og renovering av fast eiendom i Vestfold. Selskapet har opparbeidet seg bred kunnskap på modernisering med fokus på kundenes krav, praktiske løsninger, materialvalg og trender. Selskapet er alltid på jakt etter eiendom som er moden for oppgradering. Selskapet har som mål å renovere 10 boliger av høy kvalitet i 2021.

Solo Næring AS

Solo Næring er et profesjonelt utleieselskap for næring. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av næring innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Solo & Partners AS

Solo & Partners AS er et deleid selskap, 50% eid av Solo Eiendom AS og 50% av partnere. Selskapet driver primært med utleie og utvikling av eiendom i Larvik. Solo Utleiebolig AS forvalter eiendommene til Solo & Partners AS.

Solo Minilager AS

Utleie av lager, bod, garasje, sesong lagring av bil, båt og bobil.

Mølen Eiendom AS

Mølen Eiendom driver primært med utleie og renovering/modernisering av eiendom. 

Konsernstruktur

Solo Eiendom AS er det øverste selskapet i konsernet

Solo Eiendom AS

Solo Utleiebolig AS

Romberggata 2 AS

Kongegata 20A AS

Brannvaktsgate 1 AS

Storgata 9 og 11 Larvik AS

Storgata 23 Larvik AS

Solo Bolig AS

Reipbanegata 10 og 12 AS

Solo Utvikling AS

Solo Næring AS

Sønsebergveien AS

Solo & Partners AS

Solo Minilager AS

Mølen Eiendom AS

AAG Larvik AS

Styret

Solo Eiendom AS

Per Håvard Evensen

Styrets leder

Per Håvard Evensen er styreleder i selskapet. Han er statsautorisert revisor og har mange års erfaring fra ledende stillinger innen økonomi og revisjon fra E&Y, Komplett og Atea. I dag er han daglig leder for Torp Økonomi i Sandefjord.

Mads Tobias Bjerke

Styremedlem

Mads Tobias Bjerke er gründer av Solo Eiendom.

Dag Kristian Bjerke

Styremedlem

Dag Kristian Bjerke er gründer i Bjerke Spekemat & Delikatesse AS fra tidlig 80-tallet. I perioden fra oppstart og frem til i dag, har Dag Kristian ledet virksomheten som har vokst til å bli en hjørnestensbedrift i Helgeroa med ca 40 ansatte og nær kr 100 mill. i omsetning

Fakturainformasjon

Selskaper i Solo Eiendom AS med fakturainformasjon
All annen post som ikke er faktura skal sendes til post@soloeiendom.no

Firmanavn Org. nr. Helst EHF, alternativt: Konto nr.
AAG Larvik AS
821 902 282
2510.22.34262
Brannvaktsgate 1 AS
924 701 552
2480.27.90704
Kongegata 20A AS
824 701 652
2480.27.90615
Mølen Eiendom AS
921 811 128
2510.21.40810
Storgata 9 og 11 Larvik AS (gml. Møllegata AS)
920 642 365
2480.31.97608
Reipbanegata 10 og 12 AS
921 902 344
2480.31.98280
Romberggata 2 AS
822 763 812
2480.28.16606
Solo Bolig AS
926 046 101
2480.31.43419
Solo Eiendom AS (gml. Solo Holding AS)
825 751 882
1506.48.85747
Solo Utleiebolig AS (gml. Solo Eiendom AS)
923 487 891
2480.28.19281
Solo Minilager AS
916 771 002
2510.20.17377
Solo Næring AS
925 898 759
1506.58.11046
Solo & Partners AS
926 874 845
2480.33.01723
Solo Utvikling AS
926 970 011
2480.32.98595
Storgata 23 Larvik AS
926 140 175
2480.31.60232
Sønebergveien AS
924 207 973
2480.30.58373

Vi behandler KUN elektronisk faktura fra våre leverandører / samarbeidspartnere.

Alle selskaper er registrert i ELMA-registeret for mottak av EHF-faktura.
Alternativt PDF til fakturamottak (leses digitalt) som er knyttet til hvert enkelt selskap.

Vi forutsetter 30. dagers betalingsbetingelser fra alle våre leverandører / samarbeidspartnere.