Solo Eiendom er et konsern i vekst med virksomheter innenfor utleie, samt kjøp, salg og utvikling av bolig- og næringseiendom. I dag består konsernet av 16 selskaper og datterselskaper som til sammen eier og forvalter 92 leiligheter, 150 boder, 20 parkeringsplasser og 4500m2 næringseiendom.

Eiendomsporteføljen har i dag en markedsverdi på MNOK 165. Budsjetterte leieinntekter for 2022 er MNOK 12.

Solo Utleiebolig er et profesjonelt boligutleieselskap. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av bolig innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Sentralt for vår satsing er profesjonell drift, tilstedeværelse og oppfølging. Selskapet eier og forvalter 80 leiligheter sentralt i Larvik.

Solo Utvikling driver primært med oppkjøp og renovering av fast eiendom i Vestfold. Selskapet har opparbeidet seg bred kunnskap på modernisering med fokus på kundenes krav, praktiske løsninger, materialvalg og trender. Selskapet er alltid på jakt etter eiendom som er moden for oppgradering.

Solo Næring er et profesjonelt utleieselskap for næringseiendom. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av næringseiendom innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Solo & Partners AS er et deleid selskap, 50% eid av Solo Eiendom AS og 50% av partnere. Selskapet driver primært med utleie og utvikling av eiendom i Larvik. Solo Utleiebolig AS forvalter eiendommene til Solo & Partners AS.

Solo Minilager driver med utleie av lager, bod, garasje, sesong lagring av bil, båt og bobil.

Mølen Eiendom driver primært med utleie og renovering / modernisering av eiendom. 

Konsernstruktur

Solo Eiendom AS er det øverste selskapet i konsernet

Solo Eiendom AS

Solo Utleiebolig AS

Romberggata 2 AS

Kongegata 20A AS

Brannvaktsgate 1 AS

Storgata 9 og 11 Larvik AS

Storgata 23 Larvik AS

Solo Bolig AS

Reipbanegata 10 og 12 AS

AAG Larvik AS

Solo Utvikling AS

Solo Næring AS

Sønsebergveien AS

Solo & Partners AS

Solo Minilager AS

Styret i Solo Eiendom

Per Håvard Evensen

Styrets leder

Per Håvard Evensen er styreleder i selskapet. Han er statsautorisert revisor og har mange års erfaring fra ledende stillinger innen økonomi og revisjon fra E&Y, Komplett og Atea. I dag er han daglig leder for Torp Økonomi i Sandefjord.

Mads Tobias Bjerke

Styremedlem

Mads Tobias Bjerke er gründer av Solo Eiendom.

Dag Kristian Bjerke

Styremedlem

Dag Kristian Bjerke er gründer i Bjerke Spekemat & Delikatesse AS fra tidlig 80-tallet. I perioden fra oppstart og frem til i dag, har Dag Kristian ledet virksomheten som har vokst til å bli en hjørnestensbedrift i Helgeroa med ca 40 ansatte og nær kr 100 mill. i omsetning

Fakturainformasjon

Selskaper i Solo Eiendom AS med fakturainformasjon
All annen post som ikke er faktura skal sendes til post@soloeiendom.no

Firmanavn Org. nr. Helst EHF, alternativt: Konto nr.
AAG Larvik AS
821 902 282

1506.19.32744

Brannvaktsgate 1 AS
924 701 552

1506.70.87329

Kongegata 20A AS
824 701 652

1506.70.87019

MTB Holding AS
916 269 552

1503.87.63099

MTB Management AS
827 810 592
1506.69.03378
Mølen Eiendom AS
928 100 162
1506.69.23131
Reipbanegata 10 og 12 AS
921 902 344
1506.19.41166
Romberggata 2 AS
822 763 812
1506.25.06382
Solo Bolig AS
926 046 101
1506.70.87426
Solo Eiendom AS
825 751 882
1506.48.85747
Solo Equity AS
827 810 452
1506.69.03408
Solo Group AS

928 182 886

sologroupas@faktura.poweroffice.net

1506.71.54824

Solo Minilager AS
916 771 002

1506.70.87477

Solo Næring AS
925 898 759
1506.50.05546
Solo & Partners AS
926 874 845 
1506.61.41001
Solo Utleiebolig AS
923 487 891
soloutleieboligas@faktura.poweroffice.net

1506.28.73059

Solo Utleiebolig 2 AS
921 811 128

1506.70.87485

Solo Utvikling AS
926 970 011
1506.70.87647
Storgata 23 Larvik AS
926 140 175
1506.70.87671
Storgata 9 og 11 Larvik AS
920 642 365

1506.05.36519

Sønsebergveien AS
924 207 973
1506.70.88309
Øvre Torggate 29 AS
928 865 967

1506.75.39343

Mariusgården AS
893 892 052

1503.10.11822

Vi behandler KUN elektronisk faktura fra våre leverandører / samarbeidspartnere.

Alle selskaper er registrert i ELMA-registeret for mottak av EHF-faktura.
Alternativt PDF til fakturamottak (leses digitalt) som er knyttet til hvert enkelt selskap.

Faktura må innehold en tydelig beskrivelse, adresse og bolignummer.

Vi forutsetter 30. dagers betalingsbetingelser fra alle våre leverandører / samarbeidspartnere.